Dreptul familiei

Asigurăm consiliere juridică, asistare și reprezentare a persoanelor fizice  în litigiile de dreptul familiei, în fața tuturor instanțelor, precum și în fața mediatorilor, a notarilor publici sau în fața instituțiilor publice abilitate în reglementarea raporturilor de familie, precum:

  • Consultanţă cu privire la diverse aspecte privind aplicarea legii civile;
  • Asistenţă juridică şi reprezentare în procedurile administrative şi judiciare privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra imobilelor;
  • Asistenţă juridică în negocierea tranzacţiilor imobiliare;
  • Asistenţă juridică privind încheierea/executarea/modificarea/încetarea contractelor de: vânzare-cumpărare, schimb, furnizare, închiriere, antrepriză, asociere în participaţiune, mandat, împrumut, întreţinere, rentă viageră, etc.;
  • Redactarea și susţinerea acţiunilor civile în faţa instanţelor de judecată în diferite faze procesuale;
  • Executarea hotărârilor pronunţate de instanţele judecătoreşti;
  • Drept succesoral: consultanţă şi asistenţă juridică în cazuri specifice.

Ai nevoie de ajutor?

Dacă dorești să discuți cu un avocat pentru a clarifica problema ta, nu ezită să ne contactezi direct printr-un apel la oricare din numerele de telefon de mai jos.

0728021291

0742064266

L – V 09:00-17:00